Wij plannen eerlijk en automatisch uw diensten / Automatische dienstroosters

Automatisch een spoeddienst rooster

Wij plannen automatisch uw avond-, weekend- en vakantiediensten een jaar vooruit

Eerlijk & overzichtelijk

De diensten worden ingepland aan de hand van een eerlijke verdeling. Online kunt u altijd het actuele rooster inzien. Dankzij de mail en sms service wordt een dienst nooit vergeten

Flexibel

Komt een ingeplande dienst niet uit of kunt u onverhoopt niet? U kunt de ingeplande dienst gemakkelijk in het systeem met een collega ruilen

Meldkamer

Maakt u gebruik van een meldkamer? U kunt toegang anderen geven tot de dienstenplanner. De meldkamer heeft daarmee een actueel overzicht van de planning en de contactgegevens

Ervaringen / Hoe andere tandartsen de planner ervaren

Sinds wij gebruik maken van de dienstenplanner is onze administratieve druk sterk verminderd en we hebben nu een eerlijk rooster. Nadat we het dienstenschema van vorig jaar in hadden geladen werd duidelijk dat de handmatige verdeling tijdrovend en niet perfect was.

Tandarts A. de Reus

De tandarsten krijgen nu van te voren een melding waardoor ze geen diensten meer vergeten, zodat je nooit onverwacht hoeft in te vallen omdat iemand zijn dienst is vergeten. Reuze handig!

Tandarts C. Gullit

Ons overzicht van de dienstdoende tandarts was niet altijd juist omdat diensten vaak onderling gewisseld worden. Maar nu hebben we altijd een helder overzicht van de dienstdoende tandarts, inclusief contactgegevens.

Meldkamer Kanaalstreek